91277 - Comptabilitat i office manager - Barcelona

47 semanas publicado
Auditoria
Barcelona
Empresa privada

Descrição

Tasques administratives de Comptabilitat (sota la supervisió de la direcció financera):
-Dur a terme la correcta imputació i registre dels moviments comptables en el software de gestió.
-Conciliar els albarans amb les factures de proveedors i acreedors.
-Conciliació de saldos bancaris. Realitzar les gestions de tresoreris que se li requereixi.
-Editar i extreure informació comptable mensual i trimestral.
-Desenvolupar tasques de suport administratiu, arxiu de documents...
-Tasques d'Office manager:
-Gestió responsable del material d'oficina
-Seguiments de tasques de serveis generals: neteja, manteniment i reparacions de la oficina i dels vehicles, fotocopiadora.
-Seguiment i gestió de consums de subministraments.
-Gestió de reserva i organització viatges i altres esdeveniments Recursos humans: gestió de nòmines, altes i baixes amb la gestoria.
-Gestió del Compliment de LOPD i PRL
-Gestió de calendari anual, vacances i la documentació de control de jornad
-Tipus de relació professional: Contracte
-Tipologia de contracte: Indefinit
-Núm. Hores setmanals: 25
-Horari: 9h-14h
-Retribució brut anual: 12.000-15.000 (en funció del perfil de la persona seleccionada)

Requisitos

-Categoria professional: Tècnic Auxiliar
-Formació reglada requerida: g. Diplomatura - g. Diplomatura, e. CFG Superior - e. CFG Superior, n. Grau (Bolonia) - n. Grau (Bolonia)
-Formació complementària: Coneixements bàsics de Francès. Formació avançada en comptabilitat
-Temps d'experiència: +3
-Coneixements informàtics: Es valoraran les competències digitals. Formació avançada en Excel Coneixements de paquests ERP
-Competències personals més desenvolupades: Competències digitals, Treball en equip i Cooperació, Negociació, Creativitat, Empatia, Aprenentatge i utilització de coneixements, Orientació al Client, Compromís amb l'Organització, Planificació i organització, Iniciativa, Orientació a l'assoliment, Comunicació, Preocupació per l'ordre i la qualitat
-Idiomes: Castellà - Llengua materna, Anglès - Intermig, Català - Llengua materna

Detalhes da Vaga

Disciplina: Financeiro

A empresa contratante prefere manter seu nome privado. Ele será divulgado apenas a candidatos selecionados.

Este processo de contratação foi encerrado

O processo de contratação está fechado e não está aceitando novos Currículos

Indicar um amigo