Educador/a Social - CRAE Les Llúdrigues (Girona) - Salt

37 semanas publicado
Sector público y ...
Salt
Empresa privada

Descripción

Cerquem Educador/a Social pel CRAE Les Llúdrigues (Girona), de Fundació Resilis
Servei residencial d'acolliment, que té per objectiu donar resposta educativa i assistencial a infants i adolescents mentre no poden retornar amb la seva família o se'ls troba una família acollidora

Les seves principals funcion seran:
-Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
- Realitzar accions educatives pròpies del torn.
- Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte
compliment.
-Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
-Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.
-Aquest horari implica la realització dels transports a les activitats extraescolars.

S’ofereix:
Contracte laboral de llarga durada al 100% de la jornada
Horari: dissabte i diumenge de 10h a 22h. Dilluns nit de 22h a 09h.
REE de 10h a 13h (els dimarts)
Incorporació: 02 d'octubre del 2019
Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social

Requisitos

Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.
Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.
Valorable experiència en educació en el lleure.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Perfil competencial:
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.
Capacitat de treballar sota pressió.
Formar-se de manera continuada.

Detalles de la oferta

Disciplina: Otros

La empresa anunciante desea mantener su nombre privado y este se notificará solo a los candidatos seleccionados.

Esta oferta está cerrada

El proceso de selección de esta vacante está cerrado y no se pueden enviar más CVs.

Referir a un amigo