Educador/a Social - CRAE Les Llúdrigues (Girona) - Salt

36 weeks published
NGOs and public ...
Salt
Private Company

Description

Cerquem Educador/a Social pel CRAE Les Llúdrigues (Girona), de Fundació Resilis
Servei residencial d'acolliment, que té per objectiu donar resposta educativa i assistencial a infants i adolescents mentre no poden retornar amb la seva família o se'ls troba una família acollidora

Les seves principals funcion seran:
-Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
- Realitzar accions educatives pròpies del torn.
- Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte
compliment.
-Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
-Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.
-Aquest horari implica la realització dels transports a les activitats extraescolars.

S’ofereix:
Contracte laboral de llarga durada al 100% de la jornada
Horari: dissabte i diumenge de 10h a 22h. Dilluns nit de 22h a 09h.
REE de 10h a 13h (els dimarts)
Incorporació: 02 d'octubre del 2019
Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social

Requisites

Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.
Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.
Valorable experiència en educació en el lleure.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Perfil competencial:
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.
Capacitat de treballar sota pressió.
Formar-se de manera continuada.

Offer Details

Discipline: Other

The hiring company prefers to keep their name private and it will only be notified to selected applicants.

This hiring process is closed

This hiring process is closed and is not accepting new CVs

Refer a friend