RESPONSABLE D'ECONOMIA I EMPRESA - Tarragona

28 weeks published
NGOs and public ...
Tarragona
Private Company

Description

Fundació de Recerca que forma part de la xarxa de centres de Recerca de la Generalitat precisa incorporar a:

RESPONSABLE D'ECONOMIA I EMPRESA
En dependència a Gerència, la persona seleccionada oferirà suport al Departament d'Administració, especialment en temes econòmics i financers lligarts a projectes de recerca.
Les seves tasques seràn:
- Control econòmic: Seguiment dels saldos bancaris i constitució de productes financers. Càlcul de liquidacions per Hisenda Tributària i per la Seguretat Social.
- Comptabilitat i facturació: gestió comptable de l'inventariable (altes, baixes, amortitzacions...), elaboració i enviament de pressupostos, emissió de factures i control de dates de venciments i cobraments. Control de tresoreria.
- Economia: Elaboració pressupost anual de la fundació, seguiment de l'execució i tancament de l'exercici. Elaboració dels comptes anuals i la documentació addicional requerida per la Generalitat de Catalunya. Elaboració i gestió de la presentació mensual i anual d'informació als organismes corresponents. Planificació i col·laboració en l'auditoria interna. Preparació de documentació econòmica per al Patronat i assistència a la reunió.
- Projectes de recerca: Validació de les sol·licituds de despesa amb la revisió de la documentació adjunta. Actualització, seguiment i reportatge de l'execució pressupostària de cada projecte. Elaboració de la documentació econòmica de justificació de la despesa associada als convenis.
- Gestió de contractació pública en col·laboració amb el Departament d'Administració.
- Coordinar dels becaris de l'àrea que s'incorporin en tasques de suport a economia i finances.

Requisites

- Aportar experiència en tasques similars en Departament de Finances i/ Administració.
- Aportar formació Universitària relacionada amb la posició (Grau o llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Finances o Similar)..
- Català i castellà imprescindible. Anglès valorable.
- Valorable coneixement d'eines informàtiques de comptabilitat (contaplus, sage, etc.).

Offer Details

Discipline: Finance

The hiring company prefers to keep their name private and it will only be notified to selected applicants.

This hiring process is closed

This hiring process is closed and is not accepting new CVs

Refer a friend