91277 - Comptabilitat i office manager - Barcelona

47 weeks published
Auditing and con ...
Barcelona
Private Company

Description

Tasques administratives de Comptabilitat (sota la supervisió de la direcció financera):
-Dur a terme la correcta imputació i registre dels moviments comptables en el software de gestió.
-Conciliar els albarans amb les factures de proveedors i acreedors.
-Conciliació de saldos bancaris. Realitzar les gestions de tresoreris que se li requereixi.
-Editar i extreure informació comptable mensual i trimestral.
-Desenvolupar tasques de suport administratiu, arxiu de documents...
-Tasques d'Office manager:
-Gestió responsable del material d'oficina
-Seguiments de tasques de serveis generals: neteja, manteniment i reparacions de la oficina i dels vehicles, fotocopiadora.
-Seguiment i gestió de consums de subministraments.
-Gestió de reserva i organització viatges i altres esdeveniments Recursos humans: gestió de nòmines, altes i baixes amb la gestoria.
-Gestió del Compliment de LOPD i PRL
-Gestió de calendari anual, vacances i la documentació de control de jornad
-Tipus de relació professional: Contracte
-Tipologia de contracte: Indefinit
-Núm. Hores setmanals: 25
-Horari: 9h-14h
-Retribució brut anual: 12.000-15.000 (en funció del perfil de la persona seleccionada)

Requisites

-Categoria professional: Tècnic Auxiliar
-Formació reglada requerida: g. Diplomatura - g. Diplomatura, e. CFG Superior - e. CFG Superior, n. Grau (Bolonia) - n. Grau (Bolonia)
-Formació complementària: Coneixements bàsics de Francès. Formació avançada en comptabilitat
-Temps d'experiència: +3
-Coneixements informàtics: Es valoraran les competències digitals. Formació avançada en Excel Coneixements de paquests ERP
-Competències personals més desenvolupades: Competències digitals, Treball en equip i Cooperació, Negociació, Creativitat, Empatia, Aprenentatge i utilització de coneixements, Orientació al Client, Compromís amb l'Organització, Planificació i organització, Iniciativa, Orientació a l'assoliment, Comunicació, Preocupació per l'ordre i la qualitat
-Idiomes: Castellà - Llengua materna, Anglès - Intermig, Català - Llengua materna

Offer Details

Discipline: Finance

The hiring company prefers to keep their name private and it will only be notified to selected applicants.

This hiring process is closed

This hiring process is closed and is not accepting new CVs

Refer a friend